Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Amniotics AB Teckna aktier här

15 jun - 29 jun 2021IPO

Vänligen notera att erbjudandet riktar sig till Norge, Finland och Sverige. Anmälningssedeln till höger på denna sida kan användas för teckning.

Please note that the offer is directed to Norway, Finland and Sweden. Please use the application form to the right in order to subscribe.

 

Amniotics AB skapades ur upptäckten av en ny stamcellskälla i fostervatten. Baserat på ett decennium av forskning vid det internationellt erkända Lunds Universitets stamcellscenter och sjukhus, är bolaget banbrytande för skörd och förökning av vävnadsspecifika mesenkymala stamceller (MSC).

Forskare och grundare av bolaget, barnläkaren Marcus Larsson, förlossningsläkaren Andreas Herbst och stamcellsspecialisten Niels-Bjarne Woods upptäckte en ny typ av stamceller i fostervatten som har unika egenskaper för applikationer inom regenerativ medicin. Deras vision är att bidra till en framgångsrik behandling av sjukdomar genom att tillhandahålla de bästa stamcellerna för medicinska tillämpningar.

För närvarande stärker bolaget Pulmostem ™ för klinisk utveckling. Läkemedelskandidaten riktar sig mot svår inflammatorisk och fibrotisk lungsjukdom. Den första patienten förväntas starta behandlingen under första halvan av 2022. Starten för den kliniska studien kommer att vara ytterligare en viktig milstolpe för företaget. 

 

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 15 juni - 29 juni 2021

Erbjudandepris: 41 SEK per unit. Courtage utgår ej. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption. Teckningsoptionen emitteras vederlagsfritt

Minsta förvärv: 150 units, motsvarande 6 150 SEK

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 463 415 units. Vid fullteckning av erbjudandet tillförs bolaget cirka 60 MSEK

ISIN: SE0014398848

Första dag för handel: Beräknas bli den 6 juli

Teckningsoption TO 1: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 5 maj 2022 till och med den 19 maj 2022. Teckningskursen för teckningsoptionerna kommer att uppgå till 23,50 SEK. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0016101471.

Övertilldelningsoption: För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att, på begäran av Lago Kapital, emittera ytterligare högst 390 244 aktier och högst 195 122 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande högst 195 122 units. (”Övertilldelningsoptionen”), till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen får endast utnyttjas i syfte att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas av Lago Kapital helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo avseende både aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 omfattar Erbjudandet maximalt 1 658 537 units, motsvarande cirka 68 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.

Erbjudandepriset har fastställts i sasmråd med Redeye som agerar finansiell rådgivare.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).