Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Arte Collectum I AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Arte Collectum I AB (publ)

11 apr - 25 maj 2022Vinstandelslån

Fonden utgör en alternativ investeringsfond bildad som ett aktiebolag.

Fondens andelar består av vinst- och kapitalandelslån (”Andelslån”) som reglerar återbetalning och avkastning i fonden. Andelslånen emitteras av fonden i syfte att samla kapital för investeringar i målningar, fotografier, grafik, skulpturer och andra typer av konstverk som enligt fonden bedöms ha starka indikationer på framtida värdeökning under de kommande 5–10 åren.

Läs mer på bolagets hemsida


Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).