Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Baltic Horizon Fund

Tillbaka till alla uppdrag

Baltic Horizon Fund

- 31 dec 2023Konvertering till SDB

Här finner du information om konvertering av fondandelar till svenska depåbevis (SDB.

Nordic Issuing agerar depåbank åt Baltic Horizon för deras utestående fondandelar. Varje fondandel representerar ett (1) depåbevis och depåbevisen handlas på Nasdaq Stockholm.

English translation

Here you can find information about conversion of fund units to Swedish Depositary Receipts (SDR).

Nordic Issuing acts as custodian bank for Baltic Horizon for their outstanding fundunits.
Each fund unit represents one (1) Swedish depositary receipt and the 
Swedish depository receipts are traded on Nasdaq Stockholm.

 

Om Baltic Horizon

Baltic Horizon är den första fastighetsfonden som är noterad på den baltiska börsen samt på Nasdaq Stockholm.

Genom att vara noterade på både Nasdaq Tallinn och Nasdaq Stockholm vill vi erbjuda våra investerare en likvid investeringsmöjlighet med kvartalsvis utdelning och årlig kapitalvinst på tillgångarna.

Fonden är en reglerad investeringsfond. Baltic Horizon styrs av fondförvaltaren Northern Horizon Capital AS, ett dotterbolag till Northern Horizon-koncernen. Northern Horizon Capital AS är en alternativ investeringsfondansvarig som övervakas av Estlands finansinspektion.

 

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Marknadsplats/market place svenska depåbevis (SDR): Nasdaq Stockholm

Marknadsplats/market place fondandelar (fund units): Nasdaq Tallinn

ISIN depåbevis (SDR): SE0018689820

ISIN fondandelar (fund units): EE3500110244

Emissionsdokument

  Conversion instruction KID

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).