Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Blick Global Group AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Blick Global Group AB (publ)

13 jan - 30 jan 2023Företrädesemission


Teckning av units i Blick Global Group AB

Har du ett VP-konto? Teckna då aktier på Nordic Issuings plattform minasidor.nordic-issuing.se 

Har du ett AF-konto/ISK/KF hos Avanza? Teckna då aktier på Avanzas hemsida här 

Har du ett AF-konto/ISK/KF hos Nordnet? Teckna då aktier på Nordnets hemsida här 

Har du ett depåkonto/ISK/KF hos en annan bank? Kontakta din bank för att genomföra teckningen via dem. Olika banker har olika tillvägagångssätt. Hos de flesta banker kan du logga in på internetbanken för att teckna men om du inte hittar detta så rekommenderar vi att du ringer din rådgivare eller kundservice.

 

Teckning via Nordic Issuing
Om du har ett VP-konto (börjar på tre nollor och består av tolv siffror) tecknar du såhär:

  1. Gå in på https://minasidor.nordic-issuing.se/. Logga in om du redan har ett konto och gå sedan till punkt fyra nedan, alternativt tryck på ”skapa konto”.
  2. Skapa konto: Välj om du vill skapa en profil för dig privat eller för ditt bolag. Ange sedan personnummer alternativt organisationsnummer. Ange även din emailadress. Välj slutligen aktuell e-legitimation och tryck ”signera”.
  3. Nu har du skapat ett konto!
  4. Gå in under fliken ”erbjudanden” och tryck på ”visa” till höger om det bolag som du önskar teckna värdepapper i.
  5. För att ange vilket konto du önskar leveransen av värdepapper, tryck ”lägg till konto”. När du lagt till och/eller valt konto, ange det antal värdepapper du önskar teckna.
  6. För att teckna i våra erbjudanden behöver du fylla i ett KYC-formulär (Know Your Customer). Vi som värdepappersbolag är skyldiga att uppnå kundkännedom för de kunder som tecknar via oss enligt penningtvättslagen.
  7. Har du frågor eller stöter på problem? Tveka inte att kontakta oss på 040-632 00 20 eller info@nordic-issuing.se.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 11 januari 2023

Teckningstid: 13 januari - 30 januari 2023

Teckningskurs: 24,00 SEK per unit

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 11 januari 2023 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna Units. En befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit bestående av sex (6) aktier och en (1) TO 4.

Erbjudandets omfattning: Högst 1 036 667 units, motsvarande 6 220 002 aktier och 1 036 667 teckningsoptioner

Handel med uniträtter: 13 januari - 25 januari 2023

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Skills Corporate Finance

Emissionsdokument

  Memorandum

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).