Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Candles Scandinavia AB

Tillbaka till alla uppdrag

Candles Scandinavia AB

18 okt - 29 okt 2021IPO

Candles Scandinavia startades 2010 av Viktor och Nina Garmiani med en ambition att tillverka de bästa doftljusen baserade på naturligt och hållbart vax. 

Candles Scandinavia är den största tillverkaren av ljus baserade på hållbart, växtbaserat vax i Skandinavien, med 50 anställda och mer än 100 miljoner kronor i omsättning. De har valt att arbeta med en naturlig blandning eftersom de tror att den är överlägsen på alla sätt. Det är snällare mot både människor och miljö, samtidigt som det är biologiskt nedbrytbart, vegan, hållbart och växtbaserat.

De innehar de exklusiva distributionsrättigheterna för Yankee Candle, världens största ljusmärke, liksom för WoodWick® och Millefiori Milano i alla de nordiska länderna.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 18 oktober - 29 oktober 2021

Erbjudandepris: 65 SEK per aktie

Minsta teckningspost: 80 aktier (motsvarande 5 200 SEK)

Emissionsbelopp: Erbjudandet omfattar 380 000 aktier motsvarande en emissionslikvid om totalt cirka 24,7 MSEK.

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Första dag för handel: Beräknat till den 8 november

Teckna aktier via Nordnet: https://www.nordnet.se/se/kampanjer/ipo/candles-scandinavia

Teckna aktier via Avanza: https://www.avanza.se/min-profil/mina-uppgifter/erbjudanden/erbjudande.1634306737373.html

Emissionsdokument

  Bolagsbeskrivning

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).