Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Clinical Laserthermia Systems AB

Tillbaka till alla uppdrag

Clinical Laserthermia Systems AB

14 feb - 28 feb 2023Optionsinlösen

Clinical Laserthermia Systems är verksamma inom medicinteknik. Bolagets vision är att utveckla och effektivisera behandlingen av solida cancertumörer, där bolaget är försäljare av sterila patientkit. Produkterna används i diverse cancerbehandlingar som vid behandling av malignt melanom, samt cancer i lungor, lever och bukspottkörtel. Bolaget grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Lund.

På CLS siktar de på att få läkare så nära det kliniska problemet som möjligt och tillhandahålla de medel som behövs för att lösa det. De gör detta genom att tillhandahålla exakta verktyg för bildstyrda lasermedierade termiska ablationer.

Termisk ablation används för behandling och avlägsnande av sjuka eller onormala mjukvävnader, såsom maligna tumörer (cancer) eller epileptogena foci. Ingreppet är minimalt invasivt och kan därför erbjudas även till patienter som anses inoperabla med tanke på traditionell öppen kirurgi.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 14 februari - 28 februari 2023

Pris per aktie: 0,46 SEK

Handel med teckningsoptioner: Till och med 24 februari 2023

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO 5 B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Likviddag: 28 februari 2023

Maknadsplats: First North Stockholm

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Anmäl dig direkt via din bank

Emissionsdokument

  Anmälningssedel Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).