Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Coala-Life Group AB

Tillbaka till alla uppdrag

Coala-Life Group AB

7 feb - 21 feb 2023Företrädesemission

Teckning med stöd av rätter

Anmälan om teckning av värdepapper med företräde kan göras genom Nordic Issuing om innehavet av rätter är registrerade på ett VP-konto/Servicekonto (000X XXX XXXX). Om du har en depå/ISK/Kapitalförsäkring behöver du kontakta din bank/förvaltare för att teckna dig.

Teckning utan stöd av rätter

Teckning utan stöd av rätter kan ske via Nordic Issuing eller via din bank.

Om du ansökt om teckning med stöd av rätter kan du komma att ges förtur även för teckning utan stöd av rätter. För att kunna ta del av eventuell förtur är det viktigt att din anmälan sker på samma konto som du tecknat med företräde.

Det här händer efter teckningstiden

Vid tilldelning utan företräde av rätter kommer en avräkningsnota att skickas ut via e-post med inbetalningsuppgifter. Observera att vi inte informerar investerare som inte har fått tilldelning. När vi har mottagit likviden kommer vi att leverera BTU till dig som kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner när emissionen är registrerad på Bolagsverket.

Skapa ett konto hos Nordic Issuing och skicka in en anmälan

  1. Gå in via https://minasidor.nordic-issuing.se/ och klicka på Skapa konto. Om du redan har ett konto kan du logga in med E-legitimation och anmäla dig via erbjudandet.
  2. Välj om du vill skapa ett konto för dig som privatperson eller för ett bolag och fyll i din information.
  3. Signera med E-legitimation. Du kommer nu att bli ombedd att fylla i en KYC-blankett som vi är skyldiga att inhämta som emissionsinstitut.
  4. För att teckna dig i emissionen går du till Erbjudande och klickar på Visa vid aktuellt erbjudande.
  5. Fyll i hur många värdepapper du vill teckna och övrig information som efterfrågas. Tex depånummer.
  6. Slutför

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 2 februari 2023

Teckningstid: 7 februari - 21 februari 2023

Företrädesrätt: Aktieägare per avstämningsdagen den 2 februari 2023 erhåller fem (5) uniträtter per innehavd aktie. Det krävs två (2) uniträtter för att teckna en (1) ny unit. Varje unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoptioner av serie TO 1.

Teckningskurs: 0,51 SEK/unit

Erbjudandets omfattning: Högst 198 704 085 units (motsvarande ca. 101 MSEK)

Handel med uniträtter: 7 februari – 16 februari 2023

Marknadsplats: First North Stockholm

Finansiell rådgivare: Redeye AB

Emissionsdokument

  Prospekt

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).