Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

CombinedX AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

CombinedX AB (publ)

3 mar - 17 mar 2022IPO

CombinedX AB är ett bolag i en växande och lönsam koncern av specialiserade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Nu meddelar de sin avsikt att genomföra ett erbjudande av aktier och notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Erbjudandet består av nyemitterade aktier till ett värde om cirka 60 MSEK. CombinedX har erhållit teckningsåtaganden i Erbjudandet från bland annat Cliens Kapitalförvaltning AB, AB Grenspecialisten, Edastra AB, Investment AB Spiltan, Unionen, Proactive International Interim P2i AB och Resona Holding AB.

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Bolaget levererar tjänster genom helägda specialistbolag som var och ett har ett marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder dem sina kunder en magisk kombination av expertis.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 3 mars - 17 mars 2022

Kurs: 42,00 SEK per aktie

Minsta anmälningspost: 130 aktier motsvarande 5 460 SEK

Emissionsvolym: Erbjudandet förväntas omfatta högst 1 428 572 nyemitterade aktier. De nyemitterade aktierna i Erbjudandet beräknas, vid full teckning, tillföra Bolaget cirka 60 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.

Värdering (pre-money): ca. 649 MSEK

Planerad första dag för handel: 28 mars 2022

Marknadsplats: Nasdaq First North Premier Growth Market

Finansiell rådgivare: Redeye

Anmälan om förvärv av aktier ska ske via din bank/förvaltare genom att följa deras rutiner och riktlinjer.

Kontakta din bank för att anmäla dig i erbjudandet. Om din bank inte kan hjälpa dig att teckna så kan du alltid öppna ett konto via Nordnet och Avanza och teckna på följande länkar:

Teckna aktier via Nordnet här.

Teckna aktier via Avanza här.

Emissionsdokument

  Teaser Prospekt