Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Crunchfish AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Crunchfish AB (publ)

11 okt - 25 okt 2021Företrädesemission

Crunchfish är verksamt inom digital betalning med en patentsökt Digital Cash-lösning som använder en betalprocess i två steg. Först verifieras betalningarna offline via en digital signatur och sedan överförs pengarna till rätt konto när någon av parterna väl är online. Detta gör digital betalning robust och oberoende av nätet. Crunchfish Digital Cash plånbok är flexibel eftersom den kan användas med alla typer av betalningslösningar. Inom Digital Cash erbjudandet finns också Blippit – en appterminal som kopplar mobila applikationer till kassasystem.

Bolaget utvecklar även interaktionslösningar baserade på geststyrning och har integrerat den teknologin i miljontals mobiler, tablets och AR/VR-enheter på marknaden. Idag fokuseras utvecklingen mot smarta AR-glasögon för konsument, publika skärmar samt fordon.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 7 okt 2021

Teckningstid: 11 okt - 25 okt 2021

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 7 oktober 2021 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Trettiotre (33) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

Teckningskurs: 75 SEK per unit, vilket motsvarar 25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Erbjudandets omfattning : 2 577 108 aktier

Villkor: En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 9

Handel med uniträtter: 11 okt - 20 okt 2021

Marknadsplats: First North Stockholm

Finansiell rådgivare: Västra Hamnen Corporate Finance AB

Du kan teckna dig direkt hos Avanza här

Du kan teckna dig direkt hos Nordnet här

Emissionsdokument

  Prospekt Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).