Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

DanCann Pharma A/S

Tillbaka till alla uppdrag

DanCann Pharma A/S

7 okt - 23 okt 2020IPO

DanCann Pharma A/S grundades 2018 och är ett danskt läkemedels- och bioteknikföretag med verksamhet inom cannabinoider. DanCann Pharma fokuserar på att upptäcka, utveckla, tillverka och kommersialisera nya cannabinoida läkemedel inom ett brett spektrum av sjukdomsområden.

DanCann Pharma grundades på grund av dålig tillgång för cannabinoidbaserade läkemedel och läkemedel strax efter inrättandet av det nya pilotprogrammet för medicinsk cannabis i Danmark.

DanCann Pharma är licensierat för hantering av euforiserande ämnen, och under sommaren 2018 licensierades företaget som ett av de första företagen i Danmark som hanterade och odlade cannabis för medicinskt bruk.

DanCann Pharma tillverkar och distribuerar receptbelagda läkemedel (Rx-läkemedel) och receptfria läkemedel (OTC), främst fokuserade på smärtpatienter med alternativa behov och behandling för att hantera sin sjukdom, täckt av det danska pilotprogrammet för medicinsk cannabis – med framtida mål för ytterligare och nya patientgrupper och segment.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 7 oktober - 23 oktober

Pris per unit: 22,50 DKK

Minsta teckningspost: 200 units

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Första dag för handel: Planerat till 12 november 2020

Aktiens ISIN: DK0061410487

Teckningsoptionens ISIN: DK0061410560

Finansiell rådgivare: Corpura Fondkommission AB

Syftet med DanCann Pharma är att importera, undersöka, producera och sälja medicinsk cannabis. DanCann Pharma ännu inte initierat all sin verksamhet, eftersom flera av Bolagets aktiviteter för närvarande är under etablering. Intäkterna från emissionen av units gör det möjligt för DanCann Pharma att initiera sin verksamhet enligt dess tillstånd från DMA.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).