Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Diagonal Bio AB

Tillbaka till alla uppdrag

Diagonal Bio AB Teckna här

8 apr - 22 apr 2024Företrädesemission

Diagonal Bio AB

Teckning med stöd av rätter 

Anmälan om teckning av värdepapper med företräde kan göras genom Nordic Issuing om innehavet av rätter är registrerade på ett VP-konto/Servicekonto (000X XXXX XXXX). Betalning måste genomföras i samband med att anmälan lämnas in.  

Om du har en depå/ISK/Kapitalförsäkring behöver du kontakta din bank/förvaltare för att teckna.  

Teckning utan stöd av rätter 

Teckning utan stöd av rätter kan ske via Nordic Issuing eller via din bank.  

Om du ansökt om teckning med stöd av rätter kan du komma att ges förtur även för teckning utan stöd av rätter. För att kunna ta del av eventuell förtur är det viktigt att din anmälan sker på samma konto som du tecknat med företräde (har din teckning med förtärde registrerats via din bank behöver du teckna utan företräde via din bank för att ta del av förturen). 

 

Teckna via Nordnet 

Teckna via Avanza 

 

Det här händer efter teckningstiden 

Vid tilldelning utan företräde av rätter kommer en avräkningsnota att skickas ut via e-post med inbetalningsuppgifter. Observera att vi inte informerar investerare som inte har fått tilldelning. När vi har mottagit likviden kommer vi att leverera BTU till dig som kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner när emissionen är registrerad på Bolagsverket. Registreringen på Bolagsverket är beroende på myndighetens handläggningstid och kan därmed variera i tid.  

 

Skapa ett konto hos Nordic Issuing och skicka in en anmälan 

  1. Gå in via https://minasidor.nordic-issuing.se/ och klicka på ”Skapa konto” (om du redan har ett konto kan du logga in med E-legitimation och anmäla dig via erbjudandet). 
  2. Välj om du vill skapa ett konto för dig som privatperson eller för ett bolag och fyll i din information. 
  3. Signera med E-legitimation. Du kommer nu att bli ombedd att fylla i en KYC-blankett som vi är skyldiga att inhämta enligt penningtvättslagen.  
  4. För att teckna dig i emissionen går du till ”Erbjudande” och klickar på ”Visa” vid aktuellt erbjudande. 
  5. Fyll i hur många värdepapper du vill teckna och övrig information som efterfrågas. Tex depånummer.  
  6. Slutför 

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 4 april 2024

Teckningstid: 8 - 22 april 2024

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 4 april 2024 är registrerade som aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid en (1) uniträtt ger rätt till teckning av en (1) ny unit.

Teckningskurs: 0,80 SEK

Erbjudandets omfattning: Högst 39 975 779 units

Handel med uniträtter: 8 - 17 april 2024

Marknadsplats: First North Stockholm

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance AB

Teckna här

Emissionsdokument

  Teaser (SWE) Prospekt

  Teaser (ENG)

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).