Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Diagonal Bio AB

Tillbaka till alla uppdrag

Diagonal Bio AB

10 jun - 24 jun 2021IPO

Diagonal Bio AB (tidigare Diagonal Pharma AB) är ett svenskt bioteknikbolag som grundades 2020 med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom – exempelvis virus, bakterier och svampar.

Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar. Diagonal är en av få aktörer globalt som möjliggör testning av flera patogen samtidigt. Kunderna – som kan utgöra allt från exempelvis vårdinrättningar till flygplatser och forskningsinstitut – får ett komplett verktyg som lätt kan integreras i den befintliga verksamheten.

 

 

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 10 juni - 24 juni 2021

Pris per aktie: 10,50 SEK. Courtage utgår ej.

Minsta förvärv: 570 aktier, vilket motsvarar 5 985 SEK

Värdering (pre-money) : Cirka 56 MSEK

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 814 663 aktier.

Notering på Nasdaq First North Growth Market: 6 juli 2021

De som har anmält sig via Nordnet eller Avanza erhåller besked om tilldelning genom att tilldelat antal aktier bokas mot debitering av likvid på angivet konto. Detta beräknas ske omkring den 30 juni 2021. Observera att likvida medel för betalning av tilldelade aktier måste finnas tillgängligt från och med den 24 juni 2021 till och med den 2 juli 2021. 

Emissionsdokument

  Prospekt Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).