Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

EatGood Sweden AB

Tillbaka till alla uppdrag

EatGood Sweden AB

7 mar - 18 mar 2022Optionsinlösen

EatGoods huvudprodukt Lightfry är en ugn som baseras på varmluftsteknik, Air Fry Technology vilket är integrerat i Lightfry cooking system, som i första hand togs fram för att tillaga pommes frites. Den har senare visat sig ha ett brett användningsområde vid matlagning av andra produktgrupper så som grönsaker, rotfrukter och köttprodukter, då det även går att ångkoka, grilla, rosta och torka mat i den, vilket ger flexibilitet i restaurangköket.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 7 mars - 18 mars 2022.

Villkor: Fyra (4) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Sista dag för handel i TO 1: 16 mars 2022.

Likviddag: 18 mars 2022.

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Emissionsdokument