Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

ECTIN RESEARCH AB

Tillbaka till alla uppdrag

ECTIN RESEARCH AB

25 maj - 15 jun 2022Optionsinlösen

Ectin Research AB utvecklar en ny behandling som syftar till att eliminera cancertumörer. Dess läkemedelskandidat MFA-370 kommer först att testas för behandling av metastaserad urinblåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som redan har genomgått storskaliga kliniska prövningar och som för närvarande används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har MFA-370 uppnått framgångsrika resultat för behandling av metastaserad urinblåscancer och har även visat lovande potential i andra cancerformer såsom bröst-, kolorektal- och prostatacancerceller.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 25 maj – 15 juni 2022

Teckningskurs: 7,10 SEK

Handel med teckningsoptioner: Till och med 13 Juni 2022

Erbjudandet: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie.

Handeslplats: Spotlight Stock Market

Finansiella rådgivare : Sedermera Corporate Finance

Emissionsdokument

  Prospekt Anmälningssedel

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).