Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Enequi AB

1 apr - 6 maj 2021Anslutning till Euroclear

Enequi AB är ett svenskt bolag som grundades 2017 med visionen att möta de växande behoven av ren och miljövänlig energi på marknaden. Bolaget har vuxit fram ur Gycom-koncernen, som är en ledande leverantör av elektriska komponenter i Skandinavien. Grunden till utvecklingen av QuiPower-plattformen bygger på över 30 års erfarenhet, och Enequi har för närvarande distributörer i Sverige, Danmark, Finland och Tyskland.

Läs mer på bolagets webbsida


Nordic Issuing har agerat emissionsinstitut åt Enequi AB i samband med deras anslutning till Euroclear Sweden AB och deras nu påbörjade resa som ett avstämningsbolag. Detta innebär bland annat att deras aktier nu är digitala och aktieboken hanteras av Euroclear Sweden AB.

Emissionsdokument

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).