Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Enersize Oyj

8 feb - 8 mar 2022Optionsinlösen

Enersize Oyj är ett finskt bolag som bedriver verksamhet inom tryckluftssystem, och som bland annat utvecklar mjukvara för diverse datainsamling och analys.

Plattformen består av flera beståndsdelar: sensornätverk, molnlösning med big data-hantering och analysverktyg. Genom den data som sensorerna insamlar kan ineffektivitet och driftstörningar i tryckluftssystemet upptäckas och Enersize kan därigenom effektivisera tryckluftssystemet. Effektiviseringarna genererar energibesparing om upp till 30 procent.

Tjänsterna används i industriella tryckluftssystem och kunderna återfinns i en rad olika branscher såsom bilindustrin, stål, samt elektronikbranschen. Bolaget är sedan den 15 juni 2017 noterade på Nasdaq First North Stockholm.

Bolaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, ett säljkontor i Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 8 februari - 8 mars 2022

Teckningskurs: 2,18 SEK

Handel med TO 1: Till och med 4 mars

Erbjudandets villkor: Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie

Likviddag: Betalning samt anmälningssedel ska vara Nordic Issuing tillhanda senast 8 mars 2022

Emissionsdokument