Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Eurocine Vaccines AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Eurocine Vaccines AB (publ) Teckna units här

9 jan - 23 jan 2024Företrädesemission

Eurocine Vaccines AB (publ)

Teckning med stöd av rätter 

Anmälan om teckning av värdepapper med företräde kan göras genom Nordic Issuing om innehavet av rätter är registrerade på ett VP-konto/Servicekonto (000X XXX XXXX). Om du har en depå/ISK/Kapitalförsäkring behöver du kontakta din bank/förvaltare för att teckna.  

Teckning utan stöd av rätter 

Teckning utan stöd av rätter kan ske via Nordic Issuing eller via din bank.  

Om du ansökt om teckning med stöd av rätter kan du komma att ges förtur även för teckning utan stöd av rätter. För att kunna ta del av eventuell förtur är det viktigt att din anmälan sker på samma konto som du tecknat med företräde (har din teckning med förtärde registrerats via din bank behöver du teckna utan företräde via din bank för att ta del av förturen). 

 

Teckna via Nordnet

Teckna via Avanza

Det här händer efter teckningstiden 

Vid tilldelning utan företräde av rätter kommer en avräkningsnota att skickas ut via e-post med inbetalningsuppgifter. Observera att vi inte informerar investerare som inte har fått tilldelning. När vi har mottagit likviden kommer vi att leverera BTU till dig som kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner när emissionen är registrerad på Bolagsverket. Registreringen på Bolagsverket är beroende på myndighetens handläggningstid och kan därmed variera i tid.  

 

Skapa ett konto hos Nordic Issuing och skicka in en anmälan 

  1. Gå in via https://minasidor.nordic-issuing.se/ och klicka på ”Skapa konto” (om du redan har ett konto kan du logga in med E-legitimation och anmäla dig via erbjudandet). 
  2. Välj om du vill skapa ett konto för dig som privatperson eller för ett bolag och fyll i din information. 
  3. Signera med E-legitimation. Du kommer nu att bli ombedd att fylla i en KYC-blankett som vi är skyldiga att inhämta enligt penningtvättslagen.  
  4. För att teckna dig i emissionen går du till ”Erbjudande” och klickar på ”Visa” vid aktuellt erbjudande. 
  5. Fyll i hur många värdepapper du vill teckna och övrig information som efterfrågas. Tex depånummer.  
  6. Slutför 

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 4 januari 2024

Teckningstid: 9 januari - 23 januari 2024

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 4 januari 2024 är registrerad som aktieägare i Eurocine Vaccines är berättigad till en (1) uniträtt per varje befintlig aktie. Tio (10) sådana uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tjugosex (26) nyemitterade aktier och tjugosex (26) TO 5.

Teckningskurs: 0,78 SEK per unit, vilket motsvarar 0,03 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Erbjudandets omfattning: Högst 9 566 958 units, vilket motsvarar ca. 7,5 MSEK.

Handel med teckningsrätter: 9 januari - 18 januari 2024

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Teckna units här

Emissionsdokument

  Memorandum Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).