Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Eurocine Vaccines AB

Tillbaka till alla uppdrag

Eurocine Vaccines AB

5 jan - 11 jan 2021Omvänd split

Eurocine Vaccines är specialiserade på vaccinutveckling och med lång erfarenhet har teamet bevisat att hantera alla aspekter av vaccinutveckling inklusive preklinisk och klinisk utveckling, skalbarhet i produktion samt affärsutveckling och finansiering. Eurocine Vaccines är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer om spliten via bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Sista dag för handel i aktien innan sammanläggningen: 7 januari 2021

Första dagen för handel i aktien efter sammanläggningen: 8 januari 2021

Villkor: 1:100, innebärande att hundra (100) aktier läggs samman till en (1) ny aktie

Avstämningsdag: 11 januari 2021

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 789 541 300 aktier till 7 895 413 aktier.

Till följd av sammanläggningen kommer Eurocine Vaccines aktie från och med den 8 januari 2021 att byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för Eurocine Vaccines aktie är SE0015382155.

Aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100, kommer vederlagsfritt att erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med 100. Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

Emissionsdokument