Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Expres2ion Biotech Holding AB

Tillbaka till alla uppdrag

Expres2ion Biotech Holding AB

1 jun - 31 aug 2020Optionsinlösen

ExpreS2ion har utvecklat en patenterad plattform, ExpreS2, för snabb preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2 är regulatoriskt validerad för att tillhandahållas kliniskt.

Plattformen inkluderar funktionellt modifierade glykosyleringsvarianter för förbättrad immunogenicitet och farmakokinetik. Sedan 2010 har bolaget framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar god effektivitet och framgångsfaktor. Sedan 2017 utvecklar ExpreS2ion VLP-vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac ApS.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Typ av uppdrag: Inlösen av personaloptioner

Teckningstid: 1 juni - 31 augusti 2020

Emissionsdokument