Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Follicum AB

29 okt - 30 okt 2020Riktad emission

Follicum AB:s forskning och utveckling fokuserar på stimulering av hårtillväxt samt diabetes. I samband med forskning inom åderförkalkning upptäckte grundarna av Follicum att en modifierad variant av det kroppsegna proteinet osteopontin ökade hårväxten på möss. Företagets forskning baseras på kroppsegna proteiner som de utvecklar läkemedel från. Den peptid som kommit längst i utvecklingen, FOL-005, påverkar regleringen av hårsäckars aktivitet.

Håravfall och/eller oönskad hårväxt påverkar miljontals människor världen över, både kvinnor och män, och orsakar ofta både fysiskt och psykiskt lidande. Det finns idag ingen riktigt effektiv behandling på marknaden och de få produkter som finns passar heller inte både män och kvinnor. Det saknas alltså produkter som både är effektiva och som har få biverkningar vilket medför att många män och kvinnor inte använder någon behandling.

Inom utvecklingsområdet diabetes har en annan peptid, FOL-014, visat sig stimulera frisättning av insulin från bukspottskörteln under laboratorieförsök, vilket är en viktig parameter i behandlingen av diabetespatienter. Follicum deltar i ett omfattande forskningssamarbete inom detta terapiområde vid Lunds Universitet med ett flertal starka partners inom forskning och utveckling.

Läs mer på bolagets hemsida


Uppdraget har för Nordic Issuing inneburit utbokning av aktier i Bolaget till på förhand bestämda parter.

Emissionsdokument

  Pressmeddelande

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).