Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

FSport AB (Publ)

Tillbaka till alla uppdrag

FSport AB (Publ)

8 sep - 22 sep 2021IPO

Fsport AB (publ) är ett innovativt svenskt spelplattformsbolag med medieverksamhet och verkar inom segmentet Daily Fantasy Sports. Bolaget skapar och levererar rättvisa och genuint underhållande sportspel på en egenutvecklad plattform, som utvecklats med spelaren i centrum. Ett FSport-spel är alltid utmanande och designat för att användas i mobilen.

FSport har svensk spellicens utfärdad av Spelinspektionen.

Bolagets spelformat Daily Fantasy Sports (“DFS”), är en spelform som varit oerhört populär i USA i över 15 år, men hittade först till Europa för bara några år sen. DFS går ut på att deltagare i spelet tar ut “fantasilag” med verkliga sportutövare vars faktiska prestationer LIVE ligger till grund för en poängtävling mellan deltagarna.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 8 september - 22 september 2021

Kurs: 22,50 SEK/unit

Minsta anmälningspost: 310 units motsvarande 6975,00 SEK

Unit: En unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1

TO 1: En (1) teckningsoption ger anmälaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 15 september – 28 september 2022

Emissionsvolym: 20,2 MSEK

Värdering (pre-money): 66,3 MSEK

Planerad första dag för handel: Planerat till 30 september 2021

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Finansiell rådgivare: Corpura Fondkommission

För att anmäla förvärv av units via Avanza och Nordnet, se nedan länkar som tar dig direkt till erbjudandet:

  • Anmälan via Avanza: här.
  • Anmälan via Nordnet: här.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).