Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Fuelmatics AB

14 jun - 5 jul 2021Nyemission av aktier (onoterat)

Fuelmatics AB är pionjären att hålla ögonen på inom robotteknik. Det svenska robotföretagets vision, som är värdsledande inom helautomatiska tankningssystem, är att revolutionera bränsleindustrin med den senaste tekniken med handsfree tankningsteknik.

”Fuelmatics huvudsakliga koncept är att tillhandahålla ökad service genom automatisering. Vi löser detta med högteknologisk utrustning som går hand i hand med användarupplevelsen. De senaste åren av utveckling inom smartphones och datoriserad automatisering har helt skrivit om kartan för vad konsumenterna förväntar sig. Dagens nya bilar har många autonoma funktioner: de ansluter automatiskt till förarens smartphone via Bluetooth, upptäcker regn, hjälper till att tvärbromsa – vissa till och med parkerar eller kör själva. Internetgenerationen förväntar sig att saker och ting ska vara självgående. Manuell tankning har blivit stenåldern.”

Fuelmatics bygger på en drive-thru-procedur som erbjuder en premiumtjänst. Förutom att vara snabbare, renare och bekvämare är det en verklig fördel när det är dåligt väder eller obehagliga temperaturer. Bolaget eliminerar riskerna med att andas in ångorna och erbjuder en fullständig lösning för förare som upplever fysiska svårigheter att lämna bilen. Med Fuelmatics handsfree-automatisering parkerar man enbart nära enheten och klickar ett par gånger i sin smartphone. Bilen tankas automatiskt, betalningen görs och kvittot skickas. 

 

 

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 14 juni - 5 juli 2021

Teckningskurs: 8,40 SEK per aktie

Minsta teckningspost: 400 aktier vilket motsvarar 3 360 SEK

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 595 138 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 75,18 MSEK

Betalning: Sker i samband med teckning, senast 5 juli 2021

Tilldelning: Först till kvarn

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).