Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Inuheat Group AB

Tillbaka till alla uppdrag

Inuheat Group AB

12 apr - 2 maj 2022IPO

Inuheat har sedan 2013 arbetat med att utveckla, producera och sälja värmeplattformen Inuheat Wearable Heating Platform (IWHP). Plattformen riktar sig till bolag som vill skapa och sälja produkter som ska ingå i Inuheats ekosystem av HEAT READY värmeförberedda produkter som bidrar till en ökad komfort hos sina användare.

Under 2021 tog bolaget ett strategiskt beslut att aktivt arbeta för att separera de textila komponenterna och elektroniken och etablera ett ekosystem av Heat Ready-värmeförberedda produkter på marknaden tillsammans med Inuheats varumärkespartners. Målet är att Heat Ready ska ses som en ”premium feature” som ger användaren möjlighet att själv välja när denne vill köpa till möjligheten till aktiv värme via Inuheats elektronik. Skiftet innebär att INUHEAT® själva tar huvudansvaret för försäljningen av elektroniken vilket gör det möjligt för varumärken att fokusera på sin specialitet som är att bygga de bästa textila produkterna där Inuheats textila komponenter byggs in och gör produkterna Heat Ready.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 12 april - 26 april 2022

Kurs: 28,40 SEK per unit

Minsta anmälningspost: 160 units, motsvarande 4 544,00 SEK

Unit: En (1) unit består av fyra (4) aktier och tre (3) teckningsoptioner av TO 2.

Emissionvolym: Maximalt 1 280 430 units vilket motsvarar ca 36 MSEK

Värdering (pre-money): Ca 49,6 MSEK

Planerad första dag för handel: 9 maj 2022

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance AB

Anmäl dig direkt via Avanza här.

Anmäl dig direkt via Nordnet här.

Emissionsdokument

  Prospekt

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).