Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Inuheat Group AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Inuheat Group AB (publ)

8 apr - 22 apr 2020Utbokning av aktier

Inuheat Group AB utvecklar bärbara värmesystem, som erbjuds till ledande klädmärken för att enkelt tillverka och sälja kläder med integrerade värmesystem.

Under många år har Inuheat på sitt huvudkontor strax utanför Göteborg utvecklat teknologin och systemet som möjliggör för klädproducenter att erbjuda sina kunder värmekontrollerade plagg som de kan bära direkt inpå huden. Teknologin kan integreras på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga komforten och designen i de framtagna plaggen.

Teknologin baserat på flera patenterade teknologier med energiförsörjning från ett PowerPack, som med agnet fästs på klädesplagget. Genom en smartphoneapplikation garanteras att värmen ska hålla så länge som beräknat även om batteriet kyls ned i lägre temperaturer.

Läs mer på bolagets webbsida


Emissionsdokument

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).