Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Invent Medic Sweden AB

Tillbaka till alla uppdrag

Invent Medic Sweden AB

25 feb - 18 mar 2021Optionsinlösen TO 1

Invent Medic utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 25 februari - 18 mars 2021

Handel med TO 1: Till och med 16 mars 2021

Teckningskurs: 6,75 SEK

Emissionsvolym: Det finns 2 209 590 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Invent Medic högst cirka 14,9 MSEK före emissionskostnader.