Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Katalysen & Partners AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Katalysen & Partners AB (publ)

15 sep - 20 okt 2021Pre-IPO (onoterat)

Katalysen & Partners grundades 2015 entreprenören Peter Almberg. Idag består Katalysen av 12 personer på två kontor (Stockholm och Genève). Från och med mars 2021 har Katalysen investerat expertis och finansiellt kapital i 25+ företag.

Bolaget gör nu en Pre-IPO genom crowdfunding om cirka 23,5 MSEK. Läs mer om erbjudandet på Crowd­funding by eAktiebok – eAktiebok.

Läs mer om erbjudandet


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 15 september - 20 oktober

Teckningskurs: 48 SEK per aktie

Minsta teckningspost: 80 aktier (motsvarar 3 840 SEK)

Emissionsdokument

  PTV-blankett

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).