Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Loyal Solutions A/S

Tillbaka till alla uppdrag

Loyal Solutions A/S

4 maj - 18 maj 2021IPO

Om Loyal Solutions A/S

Loyal Solutions grundades 2009 och levererar den marknadsledande SaaS-plattformen LoyalTFacts®, som gör det möjligt för Bolagets kunder att generera nya kompletterande intäktsströmmar som ökar och förbättrar kundlojalitet. LoyalTfacts® är lätt att ansluta till bolags befintliga tjänster och system och är därför inte begränsat till en viss typ av bransch. Bolaget erbjuder också fullständiga outsourcingalternativ, vilket gör implementeringen av ett komplett lojalitetsprogram sömlöst och enkelt för kunderna. LoyalTfacts® är i realtid integrerat med de tre stora betalningsleverantörerna Visa, Mastercard och American Express och kan därmed nå miljarder av potentiella användare.

Majoriteten av Bolagets kunder är stora globala varumärken som verkar i olika branscher globalt, inkl. SAS EuroBonus (cirka fem miljoner medlemmar), Etihad Airways Group (mer än tio miljoner medlemmar), Accor Hotel Group (cirka 72 miljoner medlemmar) och en av Danmarks ledande banker, Jyske Bank. Loyal Solutions har en attraktiv och skalbar affärsmodell bestående av årliga återkommande intäkter med minimumgarantier, kombinerat med installations-/implementeringsavgifter och ytterligare intäkter från kundspecifika utvecklingar.

Den planerade kapitaliseringen och noteringen genomförs för att skapa de bästa förutsättningarna för ytterligare global expansion.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 4-18 maj 2021.

Teckningskurs: 60,00 SEK per unit. En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serien TO 1, vilka emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 999 998 aktier och högst 1 333 332 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande cirka 39,9 MSEK och cirka 32 MSEK. Om emissionen av units fulltecknas och samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Loyal Solutions att tillföras totalt cirka 72 MSEK (före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader). Minsta teckningspost är 100 units, motsvarande 6 000,00 SEK.

Värdering (pre-money): Cirka 150 MSEK.

Teckningsåtaganden: Bolaget har inför emissionen erhållit teckningsåtaganden om cirka 29,9 MSEK, motsvarande cirka 74,8 procent av den initiala emissionsvolymen.

Antal aktier före emission av units: 7 500 000.

Notering på Nasdaq First North Growth Market Stockholm: 3 juni 2021.

Ticker, ISIN: LOYAL, DK0061535507.

Teckna units i Loyal Solutions

För att anmäla intresse om förvärv av units i Loyal Solutions IPO vänder du dig bäst till din bank. Observera att inte alla banker har möjlighet att assistera sina kunder med en anmälan och i det fall din bank inte kan hjälpa dig, vänligen kontakta Nordic Issuing (info@nordic-issuing.se) för information om hur du kan gå till väga.

Nedanstående banker erbjuder garanterat möjlighet till teckning av units i Loyal Solutions:

Nordnet (SV): https://www.nordnet.se/se/kampanjer/ipo/loyal-solutions

Nordnet (DK): https://www.nordnet.dk/dk/kampagner/loyal-solutions

Avanza: https://www.avanza.se/min-profil/mina-uppgifter/erbjudanden/erbjudande.1620030988246.html

Emissionsdokument

  Teaser

  Prospectus Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).