Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Mestro AB

18 nov - 2 dec 2021IPO

Bolagets motto lyder “Spend less energy” (Sv. ”Använd mindre energi”).

Mestro som grundades 2005, har som syfte är att förenkla och skapa översikt över komplicerade insamlingssystem, att säkerställa korrekt data och förse kunder med en bred svit av produkter för minskade utsläpp, kostnadsbesparingar och lägre energianvändning. Genom Mestros mjukvaruplattform kan företag och organisationer snabbt och enkelt komma i gång och spara energi samt minska sina kostnader och sitt klimatavtryck redan från första året som tjänsten implementeras.

Mestro har idag ett 90-tal kunder med totalt drygt 7 000 fastigheter uppkopplade till Mestros SaaS-tjänster. Bland Mestros större fastighetskunder återfinns SBB, Nyfosa, Balder, Diös och AMF som alla använder Mestro för att ta kontroll över sin energianvändning, sina kostnader och minska sitt klimatavtryck.

Bolagets huvudsakliga verksamhet bedrivs i Sverige. Utöver verksamheten i Sverige har bolaget kunder i Norge, Danmark, Finland, Polen och Nederländerna och Bolaget ska nu fortsätta växa i dessa länder såväl som till andra geografiska marknader, primärt norra Europa.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 18 november - 2 december 2021

Erbjudandepris: 19 SEK per aktie

Minsta teckningspost: 300 aktier

Emissionsbelopp: 39 999 997,00 SEK

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Första dag för handel: Beräknat till den 15 december

Teckna via Nordnet: Här

Teckna via Avanza: Här

Emissionsdokument

  Prospekt

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).