Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

MoveByBike AB

21 maj - 4 jun 2021IPO

MoveByBike skapar en stad som rör sig i harmoni med människan, och erbjuder citysmart, klimatanpassad leverans. Med sina 32 anställda i 6 städer och över 200 000 leveranser är MoveByBike Sveriges grönaste åkeri.  Det växande serviceföretaget har tagit sig fram på cykel genom stan sedan starten 2012 – snabbt, smidigt och helt utan avgaser. Företaget växer både organiskt och lönsamhetsmässigt, i takt med att efterfrågan ständigt ökar på utsläppsfria servicetjänster.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 21 maj - 4 juni 2021

Pris per aktie: 7,50 SEK

Minsta förvärv: 700 aktier (motsvarande 5 250 SEK)

Likviddag: Planerat 9 juni 2021

Teckna aktier i MoveByBike

För att anmäla intresse om förvärv av aktier i MoveByBike’s IPO vänder du dig till din bank. Observera att inte alla banker hjälper sina kunder med en anmälan och i det fall de nekar, vänligen kontakta Nordic Issuing (info@nordic-issuing.se) för information om hur du kan gå till väga.

Via följande banker kan du anmäla intresse om förvärv:

Nordnet: https://www.nordnet.se/foretagshandelser/grupp/119986

Avanza: https://www.avanza.se/min-profil/mina-uppgifter/erbjudanden/erbjudande.1621504252839.html

Emissionsdokument

  Memorandum Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).