Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Ortoma AB

27 jan - 10 feb 2023Företrädesemission

 

TECKNING AV UNITS I Ortoma AB

 

Har du ett VP-konto? Teckna units genom Nordic Issuings plattform minasidor.nordic-issuing.se 

Har du ett AF-konto/ISK/KF hos Avanza? Teckna units genom Avanzas hemsida här

Har du ett AF-konto/ISK/KF hos Nordnet? Teckna units genom Nordnets hemsida här

Har du ett depåkonto/ISK/KF hos en annan bank? Kontakta din bank för att genomföra teckningen via dem. Olika banker har olika tillvägagångssätt. Hos de flesta banker kan du logga in på internetbanken för att teckna men om du inte hittar detta så rekommenderar vi att du ringer din rådgivare eller kundservice.

 

Teckning via Nordic Issuing plattform – Mina Sidor
Om du har ett VP-konto (börjar på tre nollor och består av tolv siffror) tecknar du såhär:

  1. Gå in på https://minasidor.nordic-issuing.se/ och tryck ”Skapa konto”.  Har du ett konto sedan tidigare kan du logga in och hoppa till punkt fyra.
  2. Välj om du vill skapa en profil för dig privat eller för ditt bolag. Ange sedan personnummer alternativt organisationsnummer. Ange även din emailadress. Välj slutligen aktuell e-legitimation och tryck ”Signera”.
  3. Nu har du skapat ett konto!
  4. Gå in under fliken ”Erbjudanden” och tryck på ”Visa” till höger om det bolag som du önskar teckna värdepapper i.
  5. För att ange vilket konto du önskar leveransen av värdepapper, tryck ”Lägg till konto”. När du lagt till och/eller valt konto, ange det antal värdepapper du önskar teckna.
  6. För att teckna i våra erbjudanden behöver du fylla i ett KYC-formulär (Know Your Customer). Vi som värdepappersbolag är skyldiga att uppnå kundkännedom för de kunder som tecknar via oss enligt penningtvättslagen.
  7. Har du frågor eller stöter på problem? Tveka inte att kontakta oss på 040-632 00 20 eller info@nordic-issuing.se.

 

Länk till Ortomas kampanjsida hittar ni här

 

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 25 januari 2023

Teckningstid: 27 januari - 10 februari 2023

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 25 januari 2023 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig A eller B aktie ger en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av två (2) B-aktier och en (1) teckningsoption av serien TO 2 B.

Teckningskurs: 11,00 SEK/unit

Erbjudandets omfattning: 6 606 960 units motsvarande ca. 73 MSEK

Handel med uniträtter: 27 januari - 7 februari 2023

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Redeye

Emissionsdokument

  Prospekt Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).