Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Phase Holographic Imaging PHI AB

Tillbaka till alla uppdrag

Phase Holographic Imaging PHI AB

11 apr - 2 maj 2023Optionsinlösen TO 3

Phase Holographic Imaging är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar instrument och mjukvara för time-lapse cytometri. Produkterna används för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik, särskilt av betydelse inom cancerforskning, samt vid behandling av inflammatoriska – samt autoimmuna sjukdomar. Produkterna säljs på global nivå via bolagets distributörer och störst närvaro återfinns inom Norden. Huvudkontoret ligger i Lund.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 11 april - 2 maj 2023

Pris per aktie: 3,78 SEK

Handel med TO 3: Till och med den 27 april 2023

Likviddag: 2 maj 2023

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).