Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Polynom Investment AB

Tillbaka till alla uppdrag

Polynom Investment AB

25 okt - 5 nov 2021Nyemission av B-aktier (onoterat)

Polynom är ett investmentbolag. Bolaget ska i huvudsak genomföra investeringar som har en hög avkastningspotential i förhållande till risken.

Vi sprider riskerna genom att investera i många olika företag i flera olika branscher. I portföljen finns det just nu cirka 80 investeringar där ungefär hälften är onoterat och resten noterat. Portföljen var värd cirka 240 Mkr 2021-09-30.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 25 oktober - 5 november 2021 kl 12.00

Kurs: 322,00 SEK per B-aktie

Minsta teckningspost: 180 B-aktier

Emissionsvolym: 175 000 B-aktier, motsvarande 56 350 000,00 SEK

Övertilldelningsemission: 75 000 B-aktier, motsvarande 24 150 000,00 SEK

Emissionsdokument

  Prospekt Teaser Penningtvättsformulär

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).