Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB

Tillbaka till alla uppdrag

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB

22 aug - 7 sep 2022IPO

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB ”RMD” är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och säljer en heltäckande systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid.

Systemplattformen bygger på patenterad sensorteknik baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens. Bolaget har inledningsvis valt fokusera på järnvägsinfrastruktur till följd av grundarnas gedigna erfarenhet och nätverk inom järnvägsindustrin. För järnvägsindustrins aktörer gör bolaget det möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet. RMD’s system kan med fördel komma att användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 22 aug - 7 sep 2022

Pris per unit: 4,00 SEK

Minsta anmälningspost: 1250 units (motsvarande 5000,00 SEK) därefter jämna poster om 50 units

Villkor: Varje unit består av en (1) aktie, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym: Total emissionsvolym motsvarar högst cirka 12,0 MSEK.

Planerad första dag för handel: 15 sep 2022

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: North Point

Teckna units direkt via Avanza här.

Teckna units direkt via Nordnet här.

Emissionsdokument

  Memorandum

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).