Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Respiratorius AB

Tillbaka till alla uppdrag

Respiratorius AB

18 mar - 1 apr 2022Företrädesemission

Respiratorius AB (publ) utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma, samt bättre metoder att diagnosticera hjärt- och kärlsjukdomar. Bolagets affärsidé är att utveckla kandidater till nya läkemedel baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat överlägsna resultat jämfört med det som i dag betraktas som standardbehandling.

 

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 1 april 2022

Teckningstid: 18 mars - 1 april 2022

Företrädesrätt: Trettio (30) innehavda aktier berättigar till teckning av elva (11) nya aktier

Teckningskurs: 0,57 SEK per aktie.

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 78 426 260 aktier.

Handel med teckningsrätter: 18 mars - 29 mars 2022

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Västra Hamnen Corporate Finance AB