Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Risk Intelligence A/S

Tillbaka till alla uppdrag

Risk Intelligence A/S

11 okt - 24 okt 2023Företrädesemission

Teckna värdepapper med företrädesrätt

Att teckna värdepapper med företrädesrätt innebär att du äger värdepapper i bolaget. Kontakta din bank för att teckna dig med företrädesrätt.

Teckna värdepapper utan företrädesrätt

Att teckna värdepapper utan företrädesrätt innebär att du inte äger några värdepapper i bolaget. Kontakta din bank för att teckna dig utan företrädesrätt. Om din bank inte kan hantera teckningen elektroniskt i sitt system, kan du, om du är en dansk investerare, fylla i blanketten som finns under ”Emissionsdokument” till höger och skicka in till din bank. Som svensk investerare ska teckning ske via din bank.

Om du har ett konto hos Nordnet, teckna units här.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 10 oktober 2023

Teckningstid: 11 oktober - 24 oktober 2023

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 10 oktober 2023 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Tretton (13) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. en (1) unit innehåller tolv (12) nya aktier.

Teckningskurs: 15,60 DKK per unit, vilket motsvarar 1,30 DKK per aktie

Villkor: En (1) unit innehåller tolv (12) aktier

Erbjudandets omfattning: 14.158.512 aktier

Handel med teckningsrätter: 11 oktober - 20 oktober 2023

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Corpura Fondkommission

Emissionsdokument

  Overtegningsformular

  Memorandum

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).