Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Safeture AB

28 okt - 11 nov 2022Företrädesemission

Teckning av nya aktier i Safeture

Har du ett VP-konto? Teckna då aktier på Nordic Issuings plattform minasidor.nordic-issuing.se 

Har du ett AF-konto/ISK/KF hos Avanza? Teckna då aktier på Avanzas hemsida

Har du ett AF-konto/ISK/KF hos Nordnet? Teckna då aktier på Nordnets hemsida

Har du ett depåkonto/ISK/KF hos en annan bank? Kontakta din bank för att genomföra teckningen via dem. Olika banker har olika tillvägagångssätt. Hos de flesta banker kan du logga in på internetbanken för att teckna men om du inte hittar detta så rekommenderar vi att du ringer din rådgivare eller kundservice.

Teckning via Nordic Issuing

Om du har ett VP-konto (börjar på tre nollor och består av tolv siffror) tecknar du såhär:

  1. Gå in på https://minasidor.nordic-issuing.se/. Logga in om du redan har ett konto och gå sedan till punkt fyra nedan, alternativt tryck på ”skapa konto”.
  2. Skapa konto: Välj om du vill skapa en profil för dig privat eller för ditt bolag. Ange sedan personnummer alternativt organisationsnummer. Ange även din emailadress. Välj slutligen ”BankID” och tryck ”signera”.
  3. Nu har du skapat ett konto!
  4. Gå in under fliken ”erbjudanden” och tryck på ”visa” till höger om det bolag som du önskar teckna värdepapper i.
  5. För att ange vilket konto du önskar leveransen av värdepapper, tryck ”lägg till konto”. När du lagt till och/eller valt konto, ange det antal värdepapper du önskar teckna.
  6. För att teckna i våra erbjudanden behöver du fylla i ett KYC-formulär (Know Your Customer). Vi som värdepappersbolag är skyldiga att uppnå kundkännedom för de kunder som tecknar via oss enligt penningtvättslagen.
  7. Har du frågor eller stöter på problem? Tveka inte att kontakta oss på 040-632 00 20 eller info@nordic-issuing.se.

OBS! Ursäkta röran – vi bygger om. Mina Sidor är en ny plattform som Nordic Issuing lanserades den 27 oktober 2022. Vi ber och hoppas på förståelse om vissa funktioner inte än är helt optimala och du eventuellt stöter på problem.

 

Läs mer om bolaget och emissionen här


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 26 oktober 2022

Teckningstid: 28 oktober - 11 november 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 26 oktober 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie

Erbjudandets omfattning: Max 9 033 933 aktier vilket motsvarar ca 27 MSEK

Handel med teckningsrätter: 28 oktober - 8 november 2022

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Emissionsdokument

  Prospekt

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).