Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Safeture AB

1 nov - 5 nov 2020Utbokning av aktier

Safeture AB är ett techbolag som erbjuder företag en säkerhetsplattform – ett verktyg för företag utformat för att alltid vara uppdaterad om säkerhetssituationen för företagets anställda och faciliteter. Plattformen finns både som mobilapp och online, och innehåller bland annat notifikationer och en ”emergency”-knapp för att snabbt kunna informera och lokalisera om en anställd är utsatt för fara.

Safeture AB grundades 2009, efter att Lars Lidgren, professor i medicin och entreprenör sedan många år, fick sina första erfarenheter av katastrofhjälp i samband med SARS-epidemin, tsunamin i Indiska Oceanen samt terrorattackerna i Mumbai.

Han insåg att information direkt till en person påverkad av en katastrof kunde vara direkt avgörande – detta möjliggörs av paradigmskiftet av mobil kommunikation. Med hjälp av världsledande teknologi och flertalet patent har en helt ny plattform för personalsäkerhet tagits fram, som kombinerar kommunikation, information och platsläge.

Läs mer på bolagets hemsida


Uppdraget har för Nordic Issuing inneburit utbokning av aktier i Bolaget, och inget erbjudande till allmänheten att teckna aktier.

Emissionsdokument

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).