Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Scandinavian Real Heart AB

Tillbaka till alla uppdrag

Scandinavian Real Heart AB

1 feb - 28 feb 2023Optionsinlösen

Kraften i svensk innovation har försett världen med medicintekniska uppfinningar som hjärt- och lungmaskinen, pacemakern och dialysmaskinen. Nästa stora innovation är Realhearts konstgjorda hjärta. En svensk patenterad produkt som räddar liv och ger bättre kvalitet på ett förlängt liv.

Azad Najar beskrev företagets vision 1999 när han började designa ett konstgjort hjärta som efterliknade det mänskliga hjärtat. 2007 grundade Azad och två affärspartners Scandinavian Real Heart. Utvecklingen av produkten har avancerat enligt det tidsschema som sattes upp när företaget grundades.

Idag bedrivs forskning i ett nära samarbete med världsledande hjärtkirurger, internationella forskare och ingenjörer och intresset från forskningsvärlden växer ständigt. Verksamheten drivs av ett starkt, kompetent och engagerat team, kompetent och bred ledningsgrupp, under en stark styrelse.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 1 februari - 28 februari 2023

Pris per aktie: 2,36 SEK

Handel med teckningsoptioner: 1 februari - 24 februari 2023

Villkor: Fyra (4) teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Likviddag: 28 februari 2023

Marknadsplats: First North Stockholm

Finansiell rådgivare: Skills Corporate Finance

Emissionsdokument

 

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).