Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Solidx AB

11 okt - 25 okt 2021IPO

SolidX är ett nytänkande och modernt konsultbolag med visionen att förändra de anställdas vardag. Bolaget riktar sig till en bred marknad inom IT och förutspår en ljus framtid med hög tillväxttakt.

SolidX koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter, och bolaget erbjuder i genomsnitt 30 000 SEK mer per månad i ersättning till sina konsulter jämfört med konkurrerande bolag. Konsulterna får möjlighet till obegränsad kompetensutveckling och tillgång till en platt organisation med öppen företagskultur och attraktiv lönemodell. SolidX arbetar för ökad frihet och flexibilitet.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 11 oktober- 25 oktober 2021

Kurs: 5,00 SEK

Minsta anmälningspost: Tusen (1 000) aktier (motsvarande 5 000,00 SEK)

Emissionsvolym: 25 MSEK

Värdering (pre-money): Cirka 155 MSEK

Planerad första dag för handel: 3 november 2021

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Teckna direkt hos Nordnet här.

Teckna direkt hos Avanza här.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).