Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Tendo AB

16 mar - 6 apr 2023Optionsinlösen

Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel för personer med begränsningar i händerna. Bolaget grundades 2016 med ambitionen att hjälpa personer med begränsad handfunktion att kunna sköta sina vardagsaktiviteter på egen hand, utan stöd från t.ex. en personlig assistent, och på så sätt bidra till en väsentlig förbättring av livskvalitet och självständighet.

Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är skapad för att assistera en individ att greppa, hålla och släppa objekt genom att dra i artificiella senor – likt en marionettdocka. Den är speciellt utvecklad för människor som kämpar med vardagliga aktiviteter på grund av t.ex. en ryggmärgsskada. Produkten är minimalistiskt designad och styrs helt intuitivt av kroppens egna faktiska rörelser och kan assistera en rörelse som kroppen själv inte kan reagera på.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 16 mars - 6 april 2023

Pris per akite: 6,75 SEK

Handel med teckningsoptioner: Till och med den 4 april 2023

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Emissionsdokument

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).