Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Thornæs Destilleri A/S

Tillbaka till alla uppdrag

Thornæs Destilleri A/S

17 jan - 7 feb 2023Crowdfunding

Teckning av aktier via Nordic Issuing

  1. Gå in på https://minasidor.nordic-issuing.se/.
  2. Om du har konto sedan tidigare: Logga in och gå sedan till punkt fyra nedan
  3. Om du inte har konto sedan tidigare: Skapa konto. Välj om du vill skapa en profil för dig privat eller för ditt bolag. Ange sedan personnummer alternativt organisationsnummer. Ange även din e-mail. Välj slutligen aktuell e-signatur och tryck Signera
  4. Nu har du skapat ett konto!
  5. Gå in under fliken Erbjudanden och tryck på Visa till höger om det bolag som du önskar teckna värdepapper i
  6. Ange antal värdepapper som du önskar teckna
  7. För att teckna i våra erbjudanden behöver du fylla i ett KYC-formulär (Know Your Customer). Vi som värdepappersbolag är skyldiga att uppnå kundkännedom för de kunder som tecknar via oss enligt penningtvättslagen

Har du frågor eller stöter på problem? Tveka inte att kontakta oss på 040-632 00 20 eller info@nordic-issuing.se

OM DU ÄR GROSSIST ELLER TILLVERKARE AV DRYCK:  Då Thornæs Destilleri har ett tillstånd för att servera alkohol har de ett krav att rapportera om en aktieägare är grossist eller tillverkare av drycker. Om du är något av detta och vill teckna i destilleriet vänligen kontakta josefine.wahlqvist@finregsolutions.se / 0790 06 31 91

Bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 17 jan - 7 feb 2023

Teckningsurs: 3,00 DKK

Minsta anmälningspost: 700 aktier (motsvarande 2 100,00 DKK)

Tilldelningsprincip: Först till kvarn

Betalning: I samband med anmälan

Rådgivare: FinReg Soulutions

Emissionsdokument

  Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).