Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

TopRight Nordic AB

Tillbaka till alla uppdrag

TopRight Nordic AB

31 maj - 30 jun 2021Uppköpserbjudande

TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Med modern glas- och ljusteknologi förbättrar man säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM-börsen.

TopRight Nordic som koncern tar ett helhetsgrepp om projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Villkor: TopRight erbjuder en (1) aktie för varje 0,74 aktier i ChromoGenics AB. TopRight erbjuder en (1) aktie för varje 1,94* teckningsoptioner av serie TO3 i ChromoGenics AB

Acceptfrist: 31 maj - 30 juni 2021

Antal aktier i Erbjudandet: 24 399 840 aktier. Courtage utgår ej.

ISIN-kod: SE0010297507

Offentliggörande av utfall: Utfallet beräkngas offentliggöras genom pressmeddelande kring den 2 juli 2021

*Utan avrundning är kvoten lika med 1,938864629

Emissionsdokument

  Prospekt Anmälningssedel