Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Vadsbo SwitchTech Group AB

Tillbaka till alla uppdrag

Vadsbo SwitchTech Group AB

2 maj - 17 maj 2022Företrädesemission

Vadsbo SwitchTech Group ABär ett moderbolag som just nu består av det rörelsedrivande bolaget Vadsbo LightTech AB. Vadsbo LightTech AB utvecklar, designar och säljer ljusstyrningslösningar för stora och smarta projekt. De har arbetat tillsammans med grossister, elektriker och armaturtillverkare i över 20 år och är en känd aktör inom belysningsstyrning, dimring & LED. Vadsbo LightTech AB är certifierad Casambi-partner för den svenska marknaden. Produktportföljen består idag av en kombination av egen­utvecklade produkter och produkter utvecklade tillsammans med ledande globala tillverkare samt olika typer av tjänster. Merparten av produkterna säljs under egna varumärket och har utvecklats för att vara energieffektiva, användarvänliga och hålla hög kvalitet.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 27 april 2022

Teckningstid: 2 maj - 17 maj 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 27 april 2022 är aktieägare i Vadsbo SwitchTech Group AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav., varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 3,60 SEK

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar max 2 890 620 aktier vilket motsvarar ca 10,4 MSEK

Handel med teckningsrätter: 2 maj - 12 maj 2022

Marknadsplats: Spotlight Stock Market