Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Vultus AB

16 mar - 6 apr 2023Optionsinlösen TO 1

Vultus är ett IT-bolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling av digitala plattformar. De digitala lösningarna består exempelvis av en gödningsguide för lantbrukare. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält. Störst verksamhet återfinns inom Norden.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 16 mars - 6 april 2023

Pris per aktie: 5,80 SEK

Handel med TO 1: Till och med den 4 april 2023

Likviddag: 6 april 2023

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).