Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

WeBrick A/S

16 aug - 6 sep 2022Crowdfunding

WeBrick är en kostnadsfri och oberoende digital dansk fastighetsplattform som erbjuder privata användare ett nätverk för köp och försäljning av sina bostäder utan involvering av mäklare. Plattformen säkerställer både transparens och självbestämmande genom hela processen.

WeBrick hjälper sina användare med all formalia, steg för steg introduceras nödvändig information, och tar fram den data som behövs för att sätta försäljningspris t.ex. juridiska dokument och fastighetens historia.

WeBrick samarbetar med väletablerade affärspartners, noga utvalda för att ge användarna enkel tillgång till de tjänster och produkter som krävs för att köpa och sälja en bostad. Affärsmodellen går ut på att partners betalar WeBrick per skickat affärslead.

 

Läs mer om bolaget


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 16 aug - 6 sep 2022

Teckningskurs: 25,526 DKK

Minsta post: 92 aktier motsvarande 2 348,392 DKK

Tilldelningsprincip: Först till kvarn

Betalning: Betalning ska ske i samband med att anmälan signeras och skickas till Nordic Issuing, och genom betalning till angivit bankkonto

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).