Hur du tecknar aktier via Nordic Issuing

<br />
<b>Warning</b>:  Attempt to read property /home/nordicis/public_html/wp-content/themes/nordic-issuing/single-article.php on line 37
" />

Hur du tecknar aktier via Nordic Issuing

Man kan införskaffa aktier på olika sätt. Det oftast förekommande sättet är genom att göra ett aktieköp på börsen, men de kan även tillkomma genom en teckning i en nyemission. Om du på avstämningsdagen äger aktier i ett bolag som ska genomföra en nyemission, får du automatiskt teckningsrätter inbokade på ditt konto. Teckningsrätterna ger dig rätt att teckna nya aktier i bolaget.

 

Teckning av aktier vid börsintroduktion

En nyintroduktion på börsen är när ett bolag ger ut sina aktier för handel. Vid en börsintroduktion har alla rätt att lämna in önskemål om att bli tilldelad aktier, men det är inte alltid alla blir tilldelade de aktier de önskar teckna. Aktiekursen är bestämd och inget courtage utgår på affären. Kursen brukar ofta vara gynnsam men man är såklart aldrig garanterad en vinstaffär.

Om man inte fick sin önskade tilldelning får man invänta ordinarie börshandelsstart och köpa aktier över marknaden.

Det praktiska förfarandet är att anmälan behöver inkomma till det emissionsinstitut eller rådgivare som hanterar transaktionen. Detta görs via en anmälningssedel. I de transaktioner där Nordic Issuing agerar emissionsinstitut fylls denna i digitalt och du erhåller en kopia på din signerade sedel till den e-post du angivit på anmälningssedeln. Efter teckningstidens slut erhåller man vid tilldelning en avräkningsnota där betalningsuppgifterna framgår. När de nya aktierna är betalda och registrerade på Bolagsverket levereras dessa till den depå som angivits på anmälningssedeln.

Teckning med hjälp av teckningsrätter

En av de mest förekommande emissionerna är nyemission med hjälp av teckningsrätter. Bolaget vill få in nytt kapital och emitterar (ger ut) nya aktier. Befintliga ägare får företrädesrätt och blir tilldelade teckningsrätter de kan teckna aktier för till ett på förhand bestämt pris. Man kan oftast även köpa teckningsrätter över marknaden, vilket ger samma företrädesrätt som om man blivit tilldelad teckningsrätter genom tidigare innehav.

Teckningsrätterna är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna aktier till ett förutbestämt pris. Priset på de nyemitterade aktierna är vanligtvis lägre än motsvarande marknadspris. Befintliga aktieägare i bolaget erhåller teckningsrätter i proportion till sitt aktieinnehav före emissionen. Exempelvis kan fem gamla aktier ge rätt att teckna en ny aktie, vilket skrivs 1:5.

Fler artiklar från Nordic Issuing

Inlösen av teckningsoptioner
Inlösen av teckningsoptioner

Ett bolag genomför en emission av teckningsoptioner eftersom de har ett behov av att ta in kapital. Det vanligaste tillvägagångssättet för att ge ut teckningsoptioner är att genomföra en emission av units. En unit kan innehålla en eller flera aktier samt en eller flera teckningsoptioner.

Ordlista/förklaringar
Ordlista/förklaringar

Det används många specifika och komplexa termer i finansbranschen. Nedan har vi försökt lista och förklara de mest vanligt förekommande begreppen i samband med vårt arbete. Vi hoppas det kan komma till hjälp!

FAQ – Företrädesemission
FAQ – Företrädesemission

Att teckna värdepapper i en företrädesemission för första gången är inte alltid det enklaste. Det finns inte heller alltid ett standardsätt att gå tillväga, då olika aktörer (banker och emissionsinstitut) också önskar att anmälan görs på olika sätt. Nedan har vi redogjort för de vanligaste frågorna vi brukar få i samband med anmälan i en företrädesemission.

Har du fortsatt funderingar kring hur du ska göra för att anmäla dig i en företrädesemission  är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller via mejl.