Nordic Issuing

Ongoing case

Bioextrax AB

Back to all cases

Bioextrax AB

6 Oct - 20 Oct 2022Rights issue

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet.

Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.

Read more at the company's website


The offer in summary

Record date: October 4th, 2022

Subscription period: 6 October - 20 October, 2022

Preferential rights: Shareholders who were registered as a shareholder in Bioextrax AB on the record date, 4 October 2022, has a preferential right to subscribe for units. For each share in Bioextrax AB held on the record date, one (1) unit right is obtained. Ten (10) unit rights entitle you to subscribe for nine (9) units. Each unit contains one (1) share and one (1) warrant series 2022.

Price: SEK 2.80

The offer: 14,058,792 units, which corresponds to approximately SEK 39.4 million.

Trading with rights: 6 October - 17 October, 2022

Market place: Spotlight Stock Market

Financial adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB