Nordic Issuing

Solves your issues

Om Nordic Issuing

ATS Finans

Nordic Issuing är såsom externt emissionsinstitut ett varumärke inom ATS Finans-koncernen. Inom ATS Finans AB bedrivs även annan typ av värdepappersrörelse under verksamhetsgrenarna Sedermera Fondkommission (finansiell rådgivare) och Spotlight Stock Market (marknadsplats). Information om dessa verksamheter finns på respektive verksamhetsgrens hemsida www.sedermera.se samt www.spotlightstockmarket.com.

För information om ägare, styrelse, koncernens kapitaltäckning, intern styrning och kontroll samt redogörelse för ersättningsbestämmelser hänvisas till information på koncernens övriga verksamhetsgrenars ovan angivna hemsidor. All personal i koncernen har endast fasta ersättningar.