Nordic Issuing

Summering av 2022!

Nordic Issuing summerar 2022

Vi fick knappt hämta andningen efter Corona-pandemin när Ryssland invaderar Ukraina i februari i år. Det har minst sagt varit ett tufft och speciellt år för många och våra tankar är med alla i Ukraina som drabbats av kriget.

För Nordic Issuings del började vår resa på riktigt i januari 2022, då vi fick våra tillstånd från Finansinspektionen. Vi hade påbörjat resan som eget varumärke redan 2020 men januari 2022 var ändå ett stort kliv för oss som eget värdepappersbolag.

Efter många år med högkonjunktur och ett gott börsklimat har vi nog varit något bortskämda. Det är första året som vi upplevt en lugnare sommar och att många transaktioner under året flyttats eller ställts in. Trots detta har vi lyckats öka vår omsättning, lanserat fler tjänster och etablerat fler relationer med samarbetspartners. Något vi är väldigt stolta och tacksamma över!

I år omsätter vi omkring 13 miljoner (jämfört med 11,6 2021), vi genomförde 230 transaktioner (jämfört med 250 stycken 2021). Vi har bland annat genomfört 12 stycken IPO:er, 45 stycken företrädesemissioner, 19 stycken optionsinlösen och 15 stycken riktade emissioner.

Under året lanserade vi två nya tjänster; Nordic Issuing Academy – en utbildning inom det emissionstekniska och en depåbankstjänst för depåbevis – som möjliggör notering av utländska bolag på en svensk marknadsplats.

Vi har också fått tillskott från två nya medarbetare, Sara och Sebastian för att stärka upp teamet ytterligare. Slutligen har vi också lanserat vår senaste IT-satsning i form av en digital plattform ”Mina Sidor” – som bland annat möjliggör smidigare teckning för alla investerare i våra erbjudanden.

Vårt fokus för 2023 är att fortsätta utveckla vår verksamhet och våra tjänster, och expandera till fler länder. Samt att utveckla våra samarbeten med rådgivare och kundbolag. Vi ska helt enkelt
fortsätta resan mot att bli Nordens ledande emissionsinstitut!

Utan alla våra kunder och samarbetspartners – inget Nordic Issuing. Så tack för förtroendet under året. Vi hoppas på ett bättre börsår 2023 och ser fram emot att utveckla Nordic Issuing till nya nivåer!

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!
/Teamet på Nordic Issuing