Nordic Issuing

Börsnotering

Våra tjänster

Börsnotering

En börsnotering eller en IPO (Initial Public Offer) är en publik nyemission där värdepapper erbjuds till allmänheten i samband med en notering. Vanliga motiv för en IPO är att anskaffa kapital och att bredda ägarbilden för att skapa ändamålsenliga förutsättningar för likvid handel.

För att kunna bli ett börsnoterat bolag ställs vissa krav, till exempel att bolaget är anslutet till Euroclear Sweden AB och att bolaget har ett minimum antal aktieägare. Om anslutningsprocessen till Euroclear kan ni läsa här.

Vid en IPO kan Nordic Issuing bistå med all den administrativa hanteringen som krävs för denna typ av transaktion. Det avser till exempel att ansluta bolaget till Euroclear Sweden AB innan själva IPO:n äger rum, men också att upprätta anmälningssedlar och hantera dessa under teckningstiden. Vi kan även erbjuda klientmedelshantering för inbetalning av teckningar i IPO:n, samt bistå med att upprätta förslag på tilldelning och distribuera avräkningsnotor till de tecknare som sedermera får tilldelning av värdepapper i emissionen. Som emissionsinstitut hanterar vi kontakten med Euroclear Sweden AB, vid till exempel beställning och utbokning av värdepappren som emitteras i IPO:n.

Ni kan kontakta oss här om ni önskar veta mer om vilka tjänster vi kan erbjuda ert bolag vid en IPO.